Burgerlijk Wetboek Boek 5

Geldend van 19-09-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 106

Informatie geldend op 19-09-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Huisvestingswet 2014
  Artikel: 22
 2. Kadasterregeling 1994
  Artikelen: 45a, 45b
 3. Regeling groenprojecten 2016
  Artikel: 1
 4. Subsidieregeling energiebesparing eigen huis
  Artikel: 1
 5. Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994
  Artikel: 28
 6. Woningwet
  Artikel: 18a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Boek 5

 1. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikelen 1, Slotbepalingen

Verwijzingen naar Titel 9

 1. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikel 172
Terug naar begin van de pagina