Burgerlijk Wetboek Boek 5

Geraadpleegd op 05-10-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2014.
Geldend van 01-01-2014 t/m 31-08-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 126

Informatie geldend op 01-01-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Burgerlijk Wetboek Boek 5
  Artikel: 122
 2. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikel: 172

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Boek 5

 1. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikelen 1, Slotbepalingen

Verwijzingen naar Afdeling 2

 1. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikel 172

Verwijzingen naar Titel 9

 1. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikel 172

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2014)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2018 Wijziging 29-05-2017 Stb. 2017, 241 34479 21-09-2017 Stb. 2017, 352 Alg. 1
01-07-2011 Wijziging 26-02-2011 Stb. 2011, 123 31991 04-03-2011 Stb. 2011, 124
01-05-2005 Wijziging 19-02-2005 Stb. 2005, 89 28614 21-03-2005 Stb. 2005, 160
01-01-1992 Nieuwe-regeling 22-11-1991 Stb. 1991, 600 22-11-1991 Stb. 1991, 600
01-01-1992 Tekstplaatsing-wijziging 22-11-1991 Stb. 1991, 600 22-11-1991 Stb. 1991, 600

Opmerkingen

 1. Abusievelijk is 'Onder vernummering van het tweede tot en met vierde lid tot vierde tot en met zevende lid' gepubliceerd waar 'Onder vernummering van het tweede tot en met vierde lid tot vijfde tot en met zevende lid' is bedoeld.
  Abusievelijk geeft het Staatsblad een wijzigingsopdracht voor het vijfde lid in plaats van het zevende lid.1)
Naar boven