Burgerlijk Wetboek Boek 5

Geldend van 01-01-2014 t/m 31-08-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 107

Informatie geldend op 01-01-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Burgerlijk Wetboek Boek 5
  Artikel: 144
 2. Kadasterregeling 1994
  Artikelen: 45a, 45b

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Boek 5

 1. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikelen 1, Slotbepalingen

Verwijzingen naar Titel 9

 1. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikel 172
Terug naar begin van de pagina