Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen

[Regeling vervallen per 01-10-2010.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 30-09-2010

Wetstechnische informatie voor § 2

Informatie geldend op 01-01-2006

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 01-01-2006)

Opmerking

Bij Stb. 2004/184 is de citeertitel gewijzigd per 1 juli 2004 (bron inwerkingtreding: Stb. 2004/265).
OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
01-10-2010 Intrekking-regeling 11-02-2010 Stb. 2010, 145 31117 24-06-2010 Stb. 2010, 252
24-01-1992 Nieuwe-regeling 14-11-1991 Stb. 1991, 653 21023 24-12-1991 Stb. 1992, 21
Terug naar begin van de pagina