Wet openbaarheid van bestuur

[Regeling vervalt per 01-05-2022.]
Geldend van 28-07-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 7

Informatie geldend op 28-07-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Beleidsregel openbaarmaking RDW
    Bijlage: Wettelijk kader
  2. Circulaire handleiding Wob en Wbp
    Tekst: tekst

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina