Wet op de accijns

Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 90

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Uitvoeringsregeling accijns

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Invoeringswet Wet op de accijns
    Artikel: XXVI
  2. Uitvoeringsregeling accijns
    Artikelen: A.3, 1, 59
  3. Wet op de accijns
    Artikel: 99

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina