Wet op de accijns

Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 73

Informatie geldend op 01-01-2019

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 1

    Terug naar begin van de pagina