Wet op de accijns

Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 50d

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Uitvoeringsbesluit accijns
 2. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit accijns

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Uitvoeringsbesluit accijns
  Artikel: 1
 2. Uitvoeringsregeling accijns
  Artikelen: 1, 20b
 3. Wet op de accijns
  Artikel: 50e

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

 1. Wijzigingsbesluit Besluit douane en accijnzen (2) (tijdelijke opslag, entrepots en de invoering van de Wet op de accijns)
  Artikelen VII, VIII
Terug naar begin van de pagina