Besluit loondagen Werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Geraadpleegd op 06-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2006.
Geldend van 01-10-2006 t/m 31-12-2012

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 3a

Informatie geldend op 01-10-2006

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2006)

Opmerking

Bij Stb. 2005/620 is de citeertitel gewijzigd per 29 december 2005.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2013 Wijziging 13-12-2012 Stb. 2012, 658 20-12-2012 Stb. 2012, 676 Inwtr. 1
01-10-2006 Wijziging 28-09-2006 Stb. 2006, 435 28-09-2006 Stb. 2006, 436 Alg. 2
29-12-2005 Nieuw 02-12-2005 Stb. 2005, 620 02-12-2005 Stb. 2005, 620

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet vereenvoudiging regelingen UWV in werking treedt.1)
  2. Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.2)

Annuleren

Naar boven