Besluit loondagen Werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Geraadpleegd op 31-01-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 29-12-2005.
Geldend van 29-12-2005 t/m 30-09-2006

Wetstechnische informatie voor Artikel 6

Informatie geldend op 29-12-2005

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 29-12-2005)

Opmerking

Bij Stb. 2005/620 is de citeertitel gewijzigd per 29 december 2005.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1997 Vervallen 30-10-1996 Stb. 1996, 546 30-10-1996 Stb. 1996, 546
01-01-1991 Nieuwe-regeling 13-09-1991 Stb. 1991, 483 13-09-1991 Stb. 1991, 483
Naar boven