Woningwet

Geldend van 11-09-2021 t/m 27-10-2021

Wetstechnische informatie voor hoofdstukiv/afdeling7/artikel61u

Informatie geldend op 11-09-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk IV

 1. Woningwet
  Artikelen 105, 121
 2. Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting
  Artikel XXI
 3. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Artikelen 126, 127
 4. Besluit mandaat Autoriteit woningcorporaties en aanwijzing toezichthouders Woningwet en WNT
  Artikelen 12, 3
Terug naar begin van de pagina