Woningwet

Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-07-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikelen: 3.1a, 3.1b, 6.2
 2. Beleidsregel storing door het gewenste signaal van radiozendapparaten
  Artikel: 1
 3. Besluit Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften
  Artikel: 4
 4. Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
  Artikel: 1.1
 5. Besluit bodemkwaliteit
  Artikel: 27
 6. Besluit burgerluchthavens
  Artikel: 1
 7. Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen)
  Artikel: 1
 8. Besluit inrichting landelijk gebied
  Artikel: 1
 9. Besluit lozing afvalwater huishoudens
  Artikel: 1
 10. Besluit militaire luchthavens
  Artikel: 1
 11. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Artikelen: 16, 18b, 18c, 18d, 52e, 63
 12. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
  Artikel: 6k
 13. Besluit versterking gebouwen Groningen
  Artikel: 1
 14. Bouwbesluit 2012
  Artikel: 1.11
 15. Circulaire houtopslag
  Bijlage: bij de circulaire over de intrekking van het ontwerp-Reparatiebesluit algemene regels meldingplichtige inrichtingen milieubeheer en voorschriften voor de opslag van hout, kenmerk: 2006306496
 16. Circulaire uitvoering en handhaving van het Asbest-verwijderingsbesluit
  Tekst: tekst
 17. Drinkwaterbesluit
  Artikelen: 19, 34
 18. Drinkwaterwet
  Artikelen: 4, 21, 29
 19. Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting
  Artikel: II
 20. Leegstandwet
  Artikel: 1
 21. Luchthavenbesluit Lelystad
  Artikel: 1
 22. Regeling Bouwbesluit 2012
  Artikel: 1.7
 23. Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009
  Artikel: 8
 24. Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010
  Artikel: 8
 25. Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2019
  Artikel: 1
 26. Regeling herverkaveling
  Artikel: 1
 27. Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Bijlage: 4
 28. Regeling vermindering verhuurderheffing 2014
  Artikel: 3a
 29. Regeling vrijstelling overdrachtsbelasting stedelijke herstructurering
  Artikel: 1
 30. Regeling vrijstelling overdrachtsbelasting voor investeringen in stedelijke herstructurering
  Artikel: 1
 31. Subsidieregeling breedband Kenniswijk
  Artikel: 1
 32. Uitvoering en handhaving van het asbestbeleid door gemeenten
  Tekst: tekst
 33. Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte
  Artikel: 37
 34. Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels
  Artikel: 1
 35. Wet maatregelen woningmarkt 2014 II
  Artikel: 1.6
 36. Woningwet
  Artikelen: 21f, 133
Terug naar begin van de pagina