Besluit gevonden voorwerpen

Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Besluit van 22 augustus 1991, tot uitvoering van artikel 12 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 20 september 1989, Stafafdeling Wetgeving Nieuw Burgerlijk Wetboek, nr. 505/689;

Gelet op artikel 12 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek;

De Raad van State gehoord (advies van 15 januari 1990, nr. W03.89.0562);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 14 augustus 1991, Stafafdeling Wetgeving nieuw Burgerlijk Wetboek, nr. 143744/91/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De gemeente vordert dat de vinder zaken die behoren tot de kleding, uitrusting en wapening van militairen van de krijgsmacht aan haar in bewaring geeft en draagt deze zaken over aan de daartoe door Onze Minister van Defensie aangewezen militaire instellingen.

Artikel 3

Van de aangifteplicht van artikel 5 lid 1 onder a van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek worden vrijgesteld en voor de afwikkeling van vondsten worden gelijkgesteld met een gemeente:

  • a. de vervoerders als bedoeld in de Wet personenvervoer 2000

  • b. de N.V. Luchthaven Schiphol voor het luchtvaartterrein Schiphol.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan een afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

’s-Gravenhage, 22 augustus 1991

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de derde september 1991

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven