Burgerlijk Wetboek Boek 8

Geraadpleegd op 13-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie voor boek8/hoofdstuki/titeldeel2/afdeling2/artikel53

Informatie geldend op 01-10-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Boek 8

  1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
    Artikelen 58, 59

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Nieuw 03-07-2019 Stb. 2019, 289 34991 Alg. 1

Opmerkingen

  1. Artikel V van Stb. 2019/289 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven