Wet op de lijkbezorging

Geldend van 01-07-2015 t/m 12-06-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 46

Informatie geldend op 01-07-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving
  Artikel: 2
 2. Wet inrichting landelijk gebied
  Artikel: 23
 3. Wet op de lijkbezorging
  Artikelen: 80, 81

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

 1. Wet op de lijkbezorging
  Artikel 85
Terug naar begin van de pagina