Gezamenlijke beschikking plaatselijk aangeworven werkkrachten.

Geraadpleegd op 17-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 29-06-1990.
Geldend van 29-06-1990 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 29-06-1990

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 29-06-1990)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
29-06-1990 Nieuwe-regeling 28-06-1990 Stcrt. 1990, 124 IFZ90/1160 28-06-1990 Stcrt. 1990, 124 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Bij Stcrt. 1990/124 is in artikel 2 een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd (m.i.v. 1 juli 1990)1)
Naar boven