Invorderingswet 1990

Geraadpleegd op 02-07-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 63b

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Invorderingswet 1990
  Artikel: 63c
 2. Leidraad Invordering 2008
  Teksten: tekst, tekst, tekst

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk VIIa

 1. Invorderingswet 1990
  Artikel 2
 2. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 567 33754
01-01-2020 Wijziging 18-12-2019 Stcrt. 2019, 66707 18-12-2019 Stcrt. 2019, 66707
01-04-2015 Wijziging 19-03-2015 Stcrt. 2015, 8477 19-03-2015 Stcrt. 2015, 8477 Inwtr. 1
01-01-2010 Nieuw 23-12-2009 Stb. 2009, 609 32128 23-12-2009 Stb. 2009, 609 Inwtr. 2

Opmerkingen

 1. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot verzuimen die zijn begaan na 31 maart 2015.1)
 2. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot verzuimen die zijn begaan op of na 1 januari 2011.2)
Naar boven