Invorderingswet 1990

Geraadpleegd op 26-06-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 36

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990
  2. Wijzigingsbesluit enige fiscale Uitvoeringsbesluiten (2008)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Besluit noodmaatregelen coronacrisis

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk VI

  1. Invoeringswet Invorderingswet 1990
    Artikel LVII

Verwijzingen naar Afdeling 1

  1. Leidraad Invordering 2008
    Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
04-07-2010 Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 610 32129 28-04-2010 Stb. 2010, 176
30-12-2008 Wijziging 18-12-2008 Stb. 2008, 567 31717 18-12-2008 Stb. 2008, 567 Inwtr. 1
01-01-2000 Wijziging 22-12-1999 Stb. 1999, 579 26820 22-12-1999 Stb. 1999, 579
01-01-1996 Wijziging 13-12-1995 Stb. 1995, 662 24250 13-12-1995 Stb. 1995, 662
01-01-1995 Wijziging 23-12-1994 Stb. 1994, 924 22851 23-12-1994 Stb. 1994, 949
01-01-1993 Wijziging 24-12-1992 Stb. 1992, 684 22844 24-12-1992 Stb. 1992, 684
01-01-1992 Wijziging 19-12-1991 Stb. 1991, 740 19-12-1991 Stb. 1991, 740
Wijziging 25-10-1989
samen met
02-04-1991
Stb. 1989, 491
samen met
Stb. 1991, 199
19527 17-04-1991 Stb. 1991, 200
01-06-1990 Nieuwe-regeling 30-05-1990 Stb. 1990, 221 20588 30-05-1990 Stb. 1990, 222

Opmerkingen

  1. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot kansspelbelastingschulden die zijn ontstaan op of na 30 december 2008.1)
Naar boven