Invorderingswet 1990

Geraadpleegd op 11-08-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 34

Informatie geldend op 01-01-2022

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk VI

  1. Invoeringswet Invorderingswet 1990
    Artikel LVII

Verwijzingen naar Afdeling 1

  1. Leidraad Invordering 2008
    Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 01-07-2009 Stb. 2009, 280 31301 Alg. 1
01-01-2007 Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 605 30658 11-12-2006 Stb. 2006, 664
01-01-2006 Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 708 30238 22-12-2005 Stb. 2005, 709
01-10-2003 Wijziging 19-06-2003 Stb. 2003, 305 25035 19-06-2003 Stb. 2003, 305 Inwtr. 2
01-07-2002 Wijziging 20-06-2002 Stb. 2002, 330 28189 25-06-2002 Stb. 2002, 336 Inwtr. 3
01-07-1998 Wijziging 14-05-1998 Stb. 1998, 306 25264 24-06-1998 Stb. 1998, 384
Wijziging 12-05-1998 Stcrt. 1998, 95 24-06-1998 Stb. 1998, 384 Inwtr. 4
01-06-1990 Nieuwe-regeling 30-05-1990 Stb. 1990, 221 20588 30-05-1990 Stb. 1990, 222

Opmerkingen

  1. Artikel II van Stb. 2009/280 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. De wijziging is van toepassing voor belastingen premieschulden die betrekking hebben op werk dat is verricht na de inwerkingtreding van deze wet.2)
  3. De datum van inwerkingtreding was oorspronkelijk ingevolge artikel 12, tweede lid van de Tijdelijke referendumwet van rechtswege opgeschort tot 06/08/2002. De betreffende wet was echter niet referendabel (correctie Staatscourant nr. 134, 17 juli 2002).3)
  4. Treedt in werking als artikel 17, eerste lid, van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in werking treedt.4)
Naar boven