Invorderingswet 1990

Geraadpleegd op 11-08-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 33a

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Invorderingswet 1990
  Artikelen: 55, 56
 2. Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990
  Artikelen: 1, 6a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk VI

 1. Invoeringswet Invorderingswet 1990
  Artikel LVII

Verwijzingen naar Afdeling 1

 1. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2019 t/m 18-09-2018 Nieuw 19-12-2018 Stb. 2018, 507 35027 19-12-2018 Stb. 2018, 507 Alg. 1

Opmerkingen

 1. Artikel XVII, eerste lid, van Stb. 2018/507 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven