Invorderingswet 1990

Geraadpleegd op 26-06-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 28

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2013)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Besluit noodmaatregelen coronacrisis

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk V

 1. Natuurschoonwet 1928
  Artikel 8
 2. Invoeringswet Invorderingswet 1990
  Artikel LVIII
 3. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel 5.3
 4. Wet wederzijdse bijstand in de Europese Unie bij de invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen 2012
  Artikel 17
 5. Belastingplan 2012
  Artikel XXXIV

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 36107
01-05-2016 Wijziging 20-04-2016 Stb. 2016, 163 34409 20-04-2016 Stb. 2016, 164 Alg. 1
01-01-2014 t/m 01-01-2013 Wijziging 16-10-2013 Stb. 2013, 413 33637 16-10-2013 Stb. 2013, 413
01-01-2013 Wijziging 22-12-2011
samen met
01-11-2012
Stb. 2011, 639
samen met
Stb. 2012, 544
33003
samen met
33245
22-12-2011 Stb. 2011, 639
01-01-2010 t/m 01-01-2005 Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 612 32133 23-12-2009 Stb. 2009, 612
Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 610 32129 23-12-2009 Stb. 2009, 610 Alg. 3
Wijziging 17-12-2009 Stb. 2009, 564 31930 17-12-2009 Stb. 2009, 564 Inwtr. 2
30-12-2008 Wijziging 18-12-2008 Stb. 2008, 567 31717 18-12-2008 Stb. 2008, 567
01-01-2008 Wijziging 06-12-2007 Stb. 2007, 503 30943 06-12-2007 Stb. 2007, 503
01-01-2006 Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 683 30306 15-12-2005 Stb. 2005, 683
01-01-2005 Wijziging 16-12-2004 Stb. 2004, 653 29767 16-12-2004 Stb. 2004, 653 Inwtr. 4
01-01-2002 Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 643 28015 14-12-2001 Stb. 2001, 643
01-01-2001 Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 567 27209 14-12-2000 Stb. 2000, 567
Wijziging 11-05-2000
samen met
14-12-2000
Stb. 2000, 216
samen met
Stb. 2000, 570
26728
samen met
27466
11-05-2000 Stb. 2000, 216
01-01-2000 t/m 01-01-1997 Wijziging 16-12-1999 Stb. 1999, 556 26852 16-12-1999 Stb. 1999, 556 Inwtr. 5
01-01-1998 t/m 01-01-1997 Wijziging 18-12-1997 Stb. 1997, 731 25688 18-12-1997 Stb. 1997, 731 Inwtr. 6
01-01-1997 Wijziging 13-12-1996 Stb. 1996, 652 24761 13-12-1996 Stb. 1996, 652
Wijziging 13-12-1996 Stb. 1996, 655 25051 13-12-1996 Stb. 1996, 655
01-06-1996 Wijziging 02-11-1995 Stb. 1995, 554 23806 16-04-1996 Stb. 1996, 246
01-01-1994 Wijziging 04-06-1992
samen met
23-12-1993
Stb. 1992, 422
samen met
Stb. 1993, 690
22061
samen met
23258
23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-10-1992 Wijziging 30-09-1992 Stb. 1992, 508 22402 30-09-1992 Stb. 1992, 508
01-06-1990 Nieuwe-regeling 30-05-1990 Stb. 1990, 221 20588 30-05-1990 Stb. 1990, 222
Wijziging 30-05-1990 Stb. 1990, 222 21135 30-05-1990 Stb. 1990, 222

Opmerkingen

 1. Artikel XV van Stb. 2016/163 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
 2. Blijft van toepassing met betrekking tot belastingaanslagen ter zake van rechten van successie of schenking die zijn vastgesteld met toepassing van de regels van de Successiewet 1956 zoals deze luidden vóór 1 januari 2010.2)
 3. Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.3)
 4. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.4)
 5. Werkt terug tot en met 1 januari 1997.5)
 6. Werkt terug tot en met 1 januari 1997.6)
Naar boven