Invorderingswet 1990

Geraadpleegd op 28-06-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 512 35303 Alg. 1
Aanhangig 35261
01-11-2015 Nieuw 14-10-2015 Stb. 2015, 378 34196 14-10-2015 Stb. 2015, 379

Opmerkingen

  1. Artikel XVIII van Stb. 2019/512 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven