Invorderingswet 1990

Geraadpleegd op 21-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m 01-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 36b

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Wijzigingsbesluit enige fiscale Uitvoeringsbesluiten (2008)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk VI

  1. Invoeringswet Invorderingswet 1990
    Artikel LVII

Verwijzingen naar Afdeling 1

  1. Leidraad Invordering 2008
    Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
30-12-2008 Wijziging 18-12-2008 Stb. 2008, 567 31717 18-12-2008 Stb. 2008, 567
01-01-2008 Nieuw 27-09-2007 Stb. 2007, 376 30322 27-09-2007
samen met
20-12-2007
Stb. 2007, 376
samen met
Stb. 2007, 563
Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Vindt geen toepassing voorzover het lichaam bij een voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet bekendgemaakte beschikking als bedoeld in artikel 49 van de Invorderingswet 1990 aansprakelijk is gesteld.1)
Naar boven