Invorderingswet 1990

Geraadpleegd op 01-10-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 27ter

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2021)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2022 Wijziging 08-12-2021 Stb. 2021, 612 35708 08-12-2021 Stb. 2021, 612
01-05-2016 Nieuw 20-04-2016 Stb. 2016, 163 34409 20-04-2016 Stb. 2016, 164 Alg. 1

Opmerkingen

  1. Artikel XV van Stb. 2016/163 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)

Annuleren

Naar boven