Invorderingswet 1990

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 25

Informatie geldend op 01-01-2021

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Erfbelasting, aftrekposten nalatenschap
  Tekst: tekst
 2. Inkomstenbelasting, aanmerkelijk belang, verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 3. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting; geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden en toelichting
  Bijlage: 2
 4. Invoeringswet Invorderingswet 1990
  Artikel: LVIII
 5. Invordering, tijdelijk uitstelbeleid in verband met een verzoek om BTW-teruggaaf uit een andere EU-lidstaat
  Tekst: tekst
 6. Invorderingswet 1990
  Artikelen: 3a, 24, 26, 28, 45, 53, 63ab, 70b, 70ca, 70ea
 7. Leidraad Invordering 2008
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, 74.5, 74.7
 8. Mijnbouwwet
  Artikelen: 100, 101
 9. Overgangsregeling Invorderingswet 1990
  Artikelen: 2, 3
 10. Overige fiscale maatregelen 2010
  Artikel: XXI
 11. Pensioenwet
  Artikel: 64
 12. Regeling vermogenswaardering Ioaz
  Artikel: 1
 13. Schenk- en erfbelasting, bedrijfsopvolgingsregeling
  Tekst: tekst
 14. Successiewet 1956
  Artikelen: 35b, 35g
 15. Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965
  Artikel: 1ac
 16. Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990
  Artikel: 6
 17. Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 15a, 16, 21, 25
 18. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  Artikelen: 1, 1d, 1e, 1f, 2, 3, 3a, 4, 4a, 5, 5a, 5b, 6a, 6b, 6c
 19. Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
  Artikel: XVI
 20. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 1.7, 3.133, 3.135, 3.136, 3.138, 3.83, 7.2, 7.6
 21. Wet luchtvaart
  Artikel: 8a.40
 22. Wet ondernemerspakket 2001
  Artikel: XIVa
 23. Wet op de dividendbelasting 1965
  Artikel: 4f
 24. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikelen: 19b, 38p
 25. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikel: 76
 26. Wet wederzijdse bijstand in de Europese Unie bij de invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen 2012
  Artikel: 15
 27. Wijziging Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en enige andere regelingen
  Artikel: VI
 28. Wijzigingswet Successiewet 1956, enz. (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen)
  Artikel: XII

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina