Invorderingswet 1990

Geraadpleegd op 26-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m 01-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 7c

Informatie geldend op 01-01-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Gemeentewet
  Artikel: 249
 2. Overige fiscale maatregelen 2020
  Artikel: XVIII
 3. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Artikelen: 1, 2
 4. Waterschapswet
  Artikel: 138

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 10-05-2023 Stb. 2023, 183 35261
Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 512 35303 Alg. 1
Aanhangig 36342
01-11-2015 Nieuw 14-10-2015 Stb. 2015, 378 34196 14-10-2015 Stb. 2015, 379

Opmerkingen

 1. Artikel XVIII van Stb. 2019/512 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven