Invorderingswet 1990

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 27a

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikel: 24a
 2. Invorderingswet 1990
  Artikel: 24
 3. Leidraad Invordering 2008
  Tekst: tekst
 4. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 9.5
 5. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: 27

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk V

 1. Natuurschoonwet 1928
  Artikel 8
 2. Invoeringswet Invorderingswet 1990
  Artikel LVIII
 3. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel 5.3
 4. Wet wederzijdse bijstand in de Europese Unie bij de invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen 2012
  Artikel 17
 5. Belastingplan 2012
  Artikel XXXIV
Terug naar begin van de pagina