Vaststelling model definitieve kostenopgave Wet Werkloosheidsvoorziening

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geraadpleegd op 28-11-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 08-05-1990.
Geldend van 08-05-1990 t/m 21-09-2004

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 08-05-1990

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 08-05-1990)

Opmerking

Bijlage ligt ter inzage bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te 's-Gravenhage.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
22-09-2004 Intrekking-regeling 17-09-2004 Stcrt. 2004, 180 WBJA/W1/04/59941 17-09-2004 Stcrt. 2004, 180
08-05-1990 Nieuwe-regeling 02-05-1990 Stcrt. 1990, 87 SZ/BV/UVB/BB/90/U-4781 02-05-1990 Stcrt. 1990, 87
Naar boven