Vaststelling model definitieve kostenopgave Wet Werkloosheidsvoorziening

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geraadpleegd op 28-11-2023.
Geldend van 08-05-1990 t/m 21-09-2004

Vaststelling model definitieve kostenopgave Wet Werkloosheidsvoorziening

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 41, eerste lid van de Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

De formulieren voor de definitieve kostenopgave, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het besluit verantwoording en vergoeding uitkeringskosten Wet Werkloosheidsvoorziening (Stcrt. 1988, 250) worden vastgesteld overeenkomstig het bij dit besluit behorende model.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn bekendmaking in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 2 mei 1990

De

Staatssecretaris

voornoemd,

E. ter Veld

Naar boven