Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksprodukten

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geraadpleegd op 23-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2015.
Geldend van 01-01-2015 t/m 31-12-2015

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 01-01-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2015)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 13-11-2015 Stb. 2015, 447 Alg. 1
01-01-2016 Intrekking-regeling 14-10-2015 Stb. 2015, 398 03-12-2015 Stb. 2015, 499
01-01-2015 Wijziging 11-12-2014 Stb. 2014, 547 11-12-2014 Stb. 2014, 546 Inwtr. 2
01-07-2008 Wijziging 04-04-2008 Stb. 2008, 123 04-04-2008 Stb. 2008, 123
07-10-1998 Wijziging 15-09-1998 Stb. 1998, 572 15-09-1998 Stb. 1998, 572
01-01-1990 Nieuwe-regeling 28-12-1989 Stb. 1989, 612 28-12-1989 Stb. 1989, 612

Opmerkingen

  1. De wijziging kan niet worden doorgevoerd door de intrekking van de regeling. Deze wijziging kan niet meer in werking treden.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Tabakswet (verduidelijking rookverboden Tabakswet, met inbegrip van algemeen rookverbod in de horeca) in werking treedt. 2)
Naar boven