Eindexamenbesluit VO

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 47

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling informatievoorziening WVO
    Artikel: 8
  2. Regeling modellen diploma’s VO
    Bijlage: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk V

  1. Beleidsregel onregelmatigheden centraal examen in voortgezet onderwijs en van staatsexamen
    Artikel 2
Terug naar begin van de pagina