Eindexamenbesluit VO

Geldend van 15-03-2018 t/m 31-12-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 43

Informatie geldend op 15-03-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Beleidsregel onregelmatigheden centraal examen in voortgezet onderwijs en van staatsexamen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina