Eindexamenbesluit VO

Geldend van 15-03-2018 t/m 31-12-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 41

Informatie geldend op 15-03-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Eindexamenbesluit VO
    Artikel: 41a
  2. Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO 2015
    Bijlagen: 1, 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina