Eindexamenbesluit VO

Geldend van 15-03-2018 t/m 31-12-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 37

Informatie geldend op 15-03-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens vo 2018

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014–2022
    Artikelen: 7, 8
  2. Eindexamenbesluit VO
    Artikelen: 32, 37a, 45

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina