Eindexamenbesluit VO

Geldend van 15-03-2018 t/m 31-12-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 7

Informatie geldend op 15-03-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzing exameneenheden centrale examens vmbo-groen examenjaar 2008, 2009 en eventueel 2010
 2. OCW-intrekkingsregeling 2004
 3. OCW-intrekkingsregeling 2008
 4. Regeling examenprogramma’s Landbouw en natuurlijke omgeving en Landbouw-breed
 5. Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs
 6. Regeling profielen vmbo
 7. Vrijstellings- en overgangsregeling aanpassing profielen vwo/havo 2007
 8. Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs (aanpassen examenprogramma’s filosofie voor havo en vwo)
 9. Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs (aanpassen van het examenprogramma geschiedenis en staatsinrichting vmbo)
 10. Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs (invoering examenprogramma’s Chinese taal en cultuur vwo en Chinese taal en cultuur vwo (elementair))
 11. Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs (vernieuwen examenprogramma’s maatschappijwetenschappen havo en vwo)
 12. Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs (wijziging examenprogramma culturele en kunstzinnige vorming havo/vwo)
 13. Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (aanpassen examenprogramma geschiedenis havo/vwo)
 14. Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (referentieniveaus Nederlandse taal eindexamenprogramma’s Nederlands vmbo, havo en vwo)
 15. Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (verduidelijking examenprogramma kunstvakken 1, aanpassing naam programma tot kunstvakken inclusief ckv en toevoeging examenprogramma informatietechnologie in vmbo)
 16. Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (vernieuwen examenprogramma economie havo)
 17. Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (vernieuwen examenprogramma’s wiskunde A havo en vwo en wiskunde C vwo)
 18. Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (vernieuwen examenprogramma’s wiskunde B havo en vwo en wiskunde D havo en vwo)
 19. Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (vernieuwen van de examenprogramma's vwo klassieke talen)
 20. Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (vervanging examenprogramma’s Management & Organisatie havo en vwo door Bedrijfseconomie havo en vwo)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina