Eindexamenbesluit VO

Geldend van 18-03-2015 t/m 31-07-2015

Wetstechnische informatie voor Artikel 10

Informatie geldend op 18-03-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. OCW-intrekkingsregeling 2008
  2. Regeling modellen diploma’s VO

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina