Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

Geraadpleegd op 20-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-03-2023.
Geldend van 01-03-2023 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 18

Informatie geldend op 01-03-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
    Artikel: 26a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-03-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2013 Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 313 32891 12-07-2012 Stb. 2012, 314
01-01-2000 Wijziging 28-10-1999 Stb. 1999, 469 25927 25-11-1999 Stb. 1999, 508
30-06-1997 Wijziging 15-05-1997 Stb. 1997, 212 23689 06-06-1997 Stb. 1997, 240
01-09-1992 Nieuwe-regeling 03-07-1989 Stb. 1989, 300 20329 17-08-1992 Stb. 1992, 432
Naar boven