Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

Geraadpleegd op 24-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-03-2023.
Geldend van 01-03-2023 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 13a

Informatie geldend op 01-03-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-03-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Wijziging 20-12-2023 Stb. 2023, 507 36427 20-12-2023 Stb. 2023, 507 Inwtr. 1
01-07-2013 Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 226 33455 25-06-2013 Stb. 2013, 258
01-11-2010 Wijziging 30-09-2010 Stb. 2010, 715 31758 26-10-2010 Stb. 2010, 726
01-05-2004 Wijziging 05-02-2004 Stb. 2004, 50 29217 05-02-2004 Stb. 2004, 50
12-03-2002 Wijziging 24-01-2002 Stb. 2002, 55 27024 24-01-2002 Stb. 2002, 55 Inwtr. 2
01-01-2002 Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 581 27824 10-12-2001 Stb. 2001, 621
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 584 27878 10-12-2001 Stb. 2001, 621
30-06-1997 Nieuw 15-05-1997 Stb. 1997, 212 23689 06-06-1997 Stb. 1997, 240

Opmerkingen

  1. Het tweed lid vindt voor het eerst toepassing m.b.t. een bezwaar tegen een na 1 januari 2024 bekendgemaakt besluit en een administratief beroep, beroep, hoger beroep, verzet, beroep in cassatie tegen of een verzoek om herziening van een na 1 januari 2024 bekendgemaakte beslissing of uitspraak.1)
  2. De datum van inwerkingtreding is ingevolge artikel 12, tweede lid van de Tijdelijke referendumwet van rechtswege opgeschort tot 12-03-2002.2)
Naar boven