Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 30

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk VIII

  1. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
    Artikel 21
  2. Algemene wet bestuursrecht
    Artikel 1:4
Terug naar begin van de pagina