Wet invoering en aanvulling van de vereenvoudiging van de tariefstructuur in de loon- [...] en wijzigingen van de regeling betreffende aftrekposten

Geldend van 01-01-1991 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel VII

Informatie geldend op 01-01-1991

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina