Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie

Geldend van 01-08-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 10

Informatie geldend op 01-08-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit gezagsregisters
    Artikel: 2
  2. Burgerlijk Wetboek BES Boek 1
    Artikel: 232n
  3. Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie
    Artikel: 13

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina