Erkenning bewijzen van vaarbekwaamheid

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geraadpleegd op 17-07-2024.
Geldend van 13-04-1988 t/m 30-06-2009

Erkenning bewijzen van vaarbekwaamheid

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 55, eerste lid, onder c, van de Binnenschepenwet (Stb. 1981, 678) en de artikelen 23 tot en met 27 van het Besluit vaarbewijzen binnenvaart (Stb. 1982, 623),

Besluit:

Artikel [Red: 1]

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

De volgende door Frankrijk afgegeven bewijzen van vaarbekwaamheid worden erkend voor de bedrijfsmatige vaart op alle binnenwateren:

Certificat général de capacité; Certificat de capacité spécial.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van verschijning van de Nederlandse Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Deze regeling zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 31 maart 1988

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes

Naar boven