Bekendmakingswet

Geraadpleegd op 29-11-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2023.
Geldend van 01-07-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 01-07-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Regeling informatieverstrekking vaststelling budget en bepalingen acute psychiatrische hulpverlening
  Tekst: tekst
 2. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen: 4.28, 4.50
 3. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: 3:42
 4. Bekendmakingswet
  Artikelen: 7, 16
 5. Beleidsregel Adz-ondersteuning van Parkinsonzorg
  Artikel: 6
 6. Beleidsregel Handhaving
  Tekst: tekst
 7. Beleidsregel Handhaving jaarverantwoording over het overgangsjaar 2021
  Artikel: 7
 8. Beleidsregel Handhaving openbaarmaking jaarverantwoording
  Artikel: 7
 9. Beleidsregel IZA-transformaties
  Artikel: 10
 10. Beleidsregel SARS-CoV-2 virus extra kosten Wlz 2022
  Artikel: 10
 11. Beleidsregel Wlz-zorgaanbieders met tandartspraktijk 2023
  Artikel: 9
 12. Beleidsregel bekostigingscyclus Wlz 2023
  Artikel: 9
 13. Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2023
  Artikel: 14
 14. Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage academische zorg 2023
  Artikel: 8
 15. Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage op aanvraag
  Artikel: 19
 16. Beleidsregel bijzondere tandheelkunde instellingen
  Artikel: 12
 17. Beleidsregel budgetbekostiging acute psychiatrische hulpverlening
  Tekst: tekst
 18. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2023
  Artikel: 16
 19. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2024
  Artikel: 16
 20. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2024
  Artikel: 16
 21. Beleidsregel compensatie hogere energiekosten 2022 Wlz
  Artikel: 9
 22. Beleidsregel eerstelijnsverblijf
  Artikel: 7
 23. Beleidsregel experiment Wlz-zorg in onderwijstijd
  Artikel: 12
 24. Beleidsregel experiment cosmetische mondzorg
  Artikel: 10
 25. Beleidsregel gecombineerde leefstijlinterventie
  Artikel: 7
 26. Beleidsregel geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen
  Artikel: 7
 27. Beleidsregel huisartsendienstenstructuur
  Artikel: 10
 28. Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2023
  Artikel: 12
 29. Beleidsregel incidentele opslag compensatie postcodelijst huisartsenzorg
  Artikel: 7
 30. Beleidsregel indexering
  Artikel: 6
 31. Beleidsregel integrale bekostiging geboortezorg
  Artikel: 8
 32. Beleidsregel jeugdtandverzorging instellingen
  Artikel: 12
 33. Beleidsregel kostprijsmodel zorgproducten medisch-specialistische zorg
  Artikel: 9
 34. Beleidsregel kraamzorg
  Artikel: 9
 35. Beleidsregel macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg vanaf 2023
  Artikel: 6
 36. Beleidsregel macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2023
  Artikel: 7
 37. Beleidsregel macrobeheersinstrument kortdurende zorg 2023
  Artikel: 7
 38. Beleidsregel macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2023
  Artikel: 7
 39. Beleidsregel macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2023
  Artikel: 7
 40. Beleidsregel macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2023
  Artikel: 10
 41. Beleidsregel normatieve huisvestingscomponent (nhc) en normatieve inventariscomponent (nic) gespecialiseerde ggz, forensische zorg en langdurige zorg
  Artikel: 8
 42. Beleidsregel openbaarmaking handhavingsbesluiten, Woo-besluiten en beslissingen op bezwaar
  Tekst: tekst
 43. Beleidsregel orthodontische zorg
  Artikel: 9
 44. Beleidsregel overige geneeskundige zorg
  Artikel: 7
 45. Beleidsregel overige kosten Wlz 2023
  Artikel: 8
 46. Beleidsregel prestatie-beschrijving en tarief verkeerde bed Wlz 2023
  Artikel: 9
 47. Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarief gespecialiseerde zorg Wlz 2023
  Artikel: 9
 48. Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarief zzp-meerzorg Wlz
  Artikel: 9
 49. Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarieven advies crisis- en ondersteuningsteam (COT) 2023
  Artikel: 11
 50. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2023
  Artikel: 10
 51. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2023
  Artikel: 17
 52. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor extramurale diëtetiek
  Artikel: 8
 53. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg
  Artikel: 19
 54. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie
  Artikel: 8
 55. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor logopedie
  Artikel: 8
 56. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie
  Artikel: 8
 57. Beleidsregel prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg
  Tekst: tekst
 58. Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg
  Artikel: 20
 59. Beleidsregel regiefunctie complexe wondzorg
  Artikel: 7
 60. Beleidsregel regionale ambulancevoorziening 2023
  Artikel: 50
 61. Beleidsregel regionale ondersteuning eerstelijnszorg
  Artikel: 5
 62. Beleidsregel tandheelkundige zorg
  Artikel: 9
 63. Beleidsregel toetsing eisen Wlz-uitvoerderschap – TH/BR-031
  Artikel: 13
 64. Beleidsregel transparante financiële bedrijfsvoering en verbod op winstoogmerk
  Artikel: 6
 65. Beleidsregel verloskunde
  Artikel: 9
 66. Beleidsregel verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg
  Artikel: 8
 67. Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
  Artikel: 26
 68. Besluit intrekking twee regelingen informatieverstrekking zorgaanbieders (NR/REG-1913 en NR/REG-1826)
  Artikel: 3
 69. Besluit medegebruik omroepzendernetwerken en fysieke en publieke infrastructuur
  Artikel: 2a
 70. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg vanaf 2023
  Tekst: tekst
 71. Regeling Transparantie zorginkoopproces Zvw
  Artikel: 10
 72. Regeling aanleveren wachttijden medisch-specialistische zorg
  Artikel: 9
 73. Regeling declaratievoorschriften en declaratiebepalingen integrale bekostiging geboortezorg
  Artikel: 7
 74. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2021
  Artikel: 11
 75. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2023
  Artikel: 12
 76. Regeling eerstelijnsverblijf
  Artikel: 9
 77. Regeling experiment cosmetische mondzorg
  Artikel: 9
 78. Regeling gecombineerde leefstijlinterventie
  Artikel: 9
 79. Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg
  Artikel: 6.2
 80. Regeling informatieverplichting acute zorg
  Artikel: 8
 81. Regeling informatieverstrekking aanmelding en wijzigingen Wlz-uitvoerderschap – TH/NR-020
  Artikel: 18
 82. Regeling informatieverstrekking vaststelling budget regionale ambulancevoorzieningen
  Artikel: 10
 83. Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten
  Artikel: 24
 84. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2023
  Artikel: 11
 85. Regeling macrobeheersinstrument kortdurende zorg 2023
  Artikel: 11
 86. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2023
  Artikel: 11
 87. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2023
  Artikel: 11
 88. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2023
  Artikel: 10
 89. Regeling medisch-specialistische zorg
  Artikel: 42
 90. Regeling mondzorg
  Artikel: 9
 91. Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch-specialistische zorg
  Artikel: 12
 92. Regeling registratieonderzoek eerstelijnsverblijf en Wlz crisiszorg vv
  Artikel: 8
 93. Regeling structurele informatieverstrekking bedrijfsvoering Wmg
  Artikel: 8
 94. Regeling transparantie zorgaanbieders
  Artikel: 9
 95. Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder
  Artikel: 8
 96. Regeling verantwoording bbaz 2021 compartiment 3
  Tekst: tekst
 97. Regeling verantwoording bbaz 2022 compartiment 3
  Tekst: tekst
 98. Regeling verantwoording bbaz 2022 compartimenten 1 en 2
  Tekst: tekst
 99. Regeling verpleging en verzorging
  Artikel: 8
 100. Regeling verplichte aanlevering minimale dataset (mds) medisch specialistische zorg
  Regeling-sluiting: regeling-sluiting
 101. Transparantieregeling zorgaanbieders ggz
  Tekst: tekst
 102. Wet College voor toetsen en examens
  Artikel: 2
 103. Wet dieren
  Artikel: 5.2
 104. Wet publieke gezondheid
  Artikel: 20

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2021 Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 262 35218 01-04-2021 Stb. 2021, 176
01-07-2009 Wijziging 27-11-2008 Stb. 2008, 551 31084 11-06-2009 Stb. 2009, 276
17-02-1988 Nieuwe-regeling 04-02-1988 Stb. 1988, 18 19583 04-02-1988 Stb. 1988, 19
Naar boven