Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten

Geldend van 11-07-2013 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1a

Informatie geldend op 11-07-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina