Regeling aanwijzing somatotropines als niet voor registratie in aanmerking komende substanties

[Regeling vervallen per 30-01-2004.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 13-02-2000 t/m 29-01-2004

Regeling aanwijzing somatotropines als niet voor registratie in aanmerking komende substanties

De minister van Landbouw en Visserij

in overeenstemming met de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op de artikelen 5 en 48, tweede lid, van de Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1985, 410);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 30-01-2004]

Als substanties bedoeld in artikel 5 van de Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1985, 410) welke niet in aanmerking komen voor registratie worden aangewezen: somatotropines.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 30-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 28 januari 1987

De

minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

G. J. van Dinter

Naar boven