Werkloosheidswet

Geraadpleegd op 13-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 02-08-2022.
Geldend van 02-08-2022 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk VI

Informatie geldend op 02-08-2022

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

 1. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 5, 6
 2. Werkloosheidswet
  Artikelen: 19, 26
 3. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 100
 4. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 82a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit hoofdstuk

(geldig op 02-08-2022)

Opmerking

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1997 Wijziging 29-11-1996 Stb. 1996, 619 24554 14-12-1996 Stb. 1996, 660 Inwtr. 1
01-01-1987 Nieuwe-regeling 06-11-1986 Stb. 1986, 566 19261 26-11-1986 Stb. 1986, 597

Opmerkingen

 1. Artikel 93a is nooit in werking getreden door juncto stb. 2001/690 iwtr. 01-01-2002.1)
Naar boven