Werkloosheidswet

Geraadpleegd op 29-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 02-08-2022.
Geldend van 02-08-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 72a

Informatie geldend op 02-08-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit SUWI
  Artikel: 5.17
 2. Werkloosheidswet
  Artikelen: 130, 130l, 130o
 3. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 169
 4. Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 190
 5. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 30a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk VI

 1. Werkloosheidswet
  Artikelen 19, 26
 2. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel 82a
 3. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 100
 4. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen 5, 6

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 02-08-2022)

Opmerking

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 16-12-2004
samen met
22-12-2005
Stb. 2005, 37
samen met
Stb. 2005, 708
29531
samen met
30238
Alg. 1
01-07-2012 Wijziging 21-05-2012 Stb. 2012, 224 33065 04-06-2012 Stb. 2012, 251
01-01-2009 Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 600 31514 29-12-2008 Stb. 2008, 601
01-01-2007 Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 703 30682 15-12-2006 Stb. 2006, 704
01-10-2006 Wijziging 28-06-2006 Stb. 2006, 303 30370 28-06-2006 Stb. 2006, 304
01-07-2006 Wijziging 28-06-2006 Stb. 2006, 303 30370 28-06-2006 Stb. 2006, 304
29-07-2005 t/m 01-07-2005 Wijziging 16-07-2005 Stb. 2005, 382 30016 16-07-2005 Stb. 2005, 383
01-01-2002 Wijziging 20-12-2001 Stb. 2001, 692 27897 20-12-2001 Stb. 2001, 693
Nieuw 29-11-2001 Stb. 2001, 625 27665 13-12-2001 Stb. 2001, 682

Opmerkingen

 1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken bij Stb. 2005/708.1)
Naar boven