Werkloosheidswet

Geraadpleegd op 05-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 02-08-2022.
Geldend van 02-08-2022 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 35c

Informatie geldend op 02-08-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit bovenwettelijke werkloosheidsuitkering politie
    Artikel: 8
  2. Werkloosheidswet
    Artikel: 130o

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 02-08-2022)

Opmerking

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-10-2006 Vervallen 28-06-2006 Stb. 2006, 303 30370 28-06-2006 Stb. 2006, 304
01-01-2004 Wijziging 19-12-2003 Stb. 2003, 546 29268 19-12-2003 Stb. 2003, 547 Inwtr. 1
01-01-2001 Vernummerd-wijziging 24-12-1997
samen met
13-12-2000
Stb. 1997, 768
samen met
Stb. 2000, 561
25282
samen met
27093
17-07-1999 Stb. 1999, 354 Alg. 2, Inwtr. 3

Opmerkingen

  1. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.1)
  2. Voorheen art. 35b.2)
  3. Treedt in werking als fase 2 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen in werking treedt.3)
Naar boven