Werkloosheidswet

Geraadpleegd op 28-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 02-08-2022.
Geldend van 02-08-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 6a

Informatie geldend op 02-08-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel maatregelen UWV
  Artikel: 1
 2. Werkloosheidswet
  Artikel: 129d

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk I

  Verwijzingen naar § 2

  1. Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten
   Artikel 1
  2. Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten
   Artikel 1

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 02-08-2022)

  Opmerking

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  Nieuw 16-12-2004 Stb. 2005, 37 29531 Alg. 1
  Aanhangig 24447
  01-01-2005 Vervallen 23-12-2004 Stb. 2004, 720 29677 23-12-2004 Stb. 2004, 721 Inwtr. 2
  01-01-2004 Wijziging 19-12-2003 Stb. 2003, 544 28978 19-12-2003 Stb. 2003, 545
  01-01-2002 Nieuw 20-12-2001 Stb. 2001, 695 27686 20-12-2001 Stb. 2001, 696

  Opmerkingen

  1. De wijziging kan niet worden doorgevoerd. Deze wijziging kan niet meer in werking treden. Bij Stb. 2005/717 was de inwerkingtreding voorzien voor 01-01-2006.1)
  2. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.2)
  Naar boven