Werkloosheidswet

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 76a

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beleidsregels proefplaatsing UWV 2019
 2. Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk VI

 1. Werkloosheidswet
  Artikelen 19, 26
 2. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel 82a
 3. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 100
 4. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen 5, 6
Terug naar begin van de pagina